De Incubator

Startende bedrijven komen in ideale omstandigheden terecht in de Food Port. In de Food Port worden wetenschap en bedrijfsleven dichter bij elkaar gebracht om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

vermindering van antibiotica

Galluscent is een samenwerkingsverband tussen BHV² broeierijen zoals Belgabroed, Vervaeke, Van Hulst  en VEPYMO
Frans onderzoekscentrum: IRSEA / SEMIOKEYS

Feromonen analogen in pluimveesector:

  • Broeierij (productie van eendagskuikens voor braad & leg incl. vermeerdering)
  • Vermeerdering & opfok (ouder & grootouderdieren)
  • Legkippen
  • Braadkippen

Concept:

  • Verminderen van stress -> verhogen van immunologie -> verbetering van resultaten -> vermindering van antibiotica 
  • Onderzoek, patentvorming, productontwikkeling, (wereldwijde) distributie